Установка і валідація референсних інтервалів в клініко-діагностичній лабораторії.

В рамках даного заходу ви зможете дізнатися про теорію референсних значень, що містить в собі визначення, принципи, опис процедур їх постановки і застосування, розробленої експертами з Міжнародної федерації клінічної хімії (IFCC) і Комітетом по референсним значенням з Міжнародного консульства по стандартизації в гематології (ICSH). Крім того, ми розповімо про процедуру установки діагностичних порогових значень для окремих груп населення в вашому регіоні на прикладі застосування однієї з вузькоспеціалізованих програм для статистичної обробки біомедичних даних та багато іншого.