Референсне значення — або що може запропонувати Sysmex

Справжній сенс терміна «Референсне значення» та його мета

Насамперед, окремий результат, який розглядається сам по собі, не має великого значення. Висновки можна зробити лише за умов порівняння з іншими показниками. Порівняння з попередніми результатами того ж пацієнта показує, чи є значення незмінним: підвищується або знижується. Порівняння з тими самими показниками у здорових людей дозволяє оцінити, чи знаходиться значення в діапазоні норми для здорових людей. Порівняння з прикордонним діапазоном (DC) дозволяє перевірити чи визначені інші медичні вимірювання.

Діапазон показників, характерних для здорових людей, називається «референсним значенням». Він також часто називається «нормальним діапазоном». Але що таке «нормальний»? На лабораторні показники можуть впливати такі фактори: від віку і статі до звичок харчування (детальніше про це нижче). Якщо мова йде про «референсне значення», важливо знати, що саме мається на увазі. Дійсно контрольний показник можна порівняти? Тільки в цьому випадку референсне значення застосовується щодо певного пацієнта.

Процедура визначення еталонних діапазонів, що застосовуються на практиці

Контрольна популяція, за визначенням, складається з усіх референсних пацієнтів. В особливих випадках це може бути тільки певний пацієнт зі своїми попередніми показниками. Однак, така популяція часто складається з великої кількості пацієнтів, де відслідковування складу репрезентативної вибірки може легко стати перешкодою. Багато критеріїв (вік, стать, етнічна приналежність і т. д.) можуть використовуватися для подальшого визначення контрольної популяції. Коли відомо, що результати вимірювань відрізняються, наприклад, в залежності від віку або статі, необхідно визначити підгрупи контрольної популяції. Групи пацієнтів, що мають певне захворювання, також можуть служити відповідною контрольною групою для окремих пацієнтів з цим захворюванням. Такі певні референсні значення необхідні, наприклад, для визначення ремісії гострого лейкозу, після трансплантації кісткового мозку або під час вагітності. Як і слід було очікувати, найбільш часто використовуються ті референсні значення, що їх одержують із здорового населення. Проте повстає питання: як визначити поняття «здоровий». Немає чітких критеріїв усунення «хворих» людей з референсної популяції.

Необхідні умови для визначення еталонного діапазону

Референсне значення часто залежить від імовірно «здорових» контрольних груп, таких, як донори крові, молоді лікарі, медсестри, лікарі швидкої допомоги і студенти-медики. Проте було показано, що результати у таких легко доступних контрольних групах значно відрізняються від результатів в основного населення, і тому не є репрезентативними. Якщо коротко: всі ці відбори створюють різні діапазони, хоча іноді розбіжності досить малі [1-3]. Виразний опис процедури визначення контрольної сукупності населення необхідний для того, щоб референсне значення було доцільним:

  1. Вимірювання пацієнтів повинні порівнюватися з відповідними контрольними показниками. Одні і ті ж контрольні показники не можуть використовуватися з різною метою (наприклад, дослідження фізіологічного стану у спортсменів або контроль за станом розвитку захворювання), тому опис повинний включати мету контрольних показників.
  2. Крім того, необхідно пояснити критерії, за якими кожен пацієнт включається або виключається з референсної популяції. Якщо населення необхідно розділити на підгрупи (наприклад, вікові, статеві), ці характеристики повинні бути відомі кожному пацієнту.
  3. Еталонні пацієнти повинні бути максимально досліджені та порівняні з пацієнтами, для яких використовуються референсні значення.

Основними факторами, які, як відомо, впливають на референсні значення і які, мабуть, слід розглянути, є:

  • стать, вік, етнічна приналежність, соціальний статус, професія, умови навколишнього середовища;
  • раціон;
  • умови збору проб.