Актуальні теми лабораторій і клінік. Журнал Сісмекс РОС 1/2018

Перший в 2018 році випуск російського видання журналу Sysmex Xtra. Останні новини компанії, новітні наукові і клінічні дані з області in-vitro діагностики, найцікавіші і незвичайні клінічні випадки з практики російських і зарубіжних лікувальних установ.

У номері:

 • Слово керівництва компанії Сисмекс УКР
 • Огляд клінічних конференцій
 • Референсні інтервали ретикулоцитарних показників дітей першого року життя
 • Наукова бібліотека Сисмекс
 • Нові стандарти валідації
 • Вибір критеріїв загального аналізу сечі для призначення додаткових досліджень при використанні проточної цитофлуориметриї
 • Біологічні рідини
 • Стандартизоване вимірювання з високою діагностичною значущістю
 • Клінічні випадки Синдрому Хагемана
 • Гострий промієлоцитарний лейкоз (ОМЛ М3)
 • Гемолітична анемія, обумовлена дефіцитом глутатіонредуктази
 • Академія Sysmex – система знань і професійного зростання
 • Інформаційні ресурси Сисмекс
Sysmex XN-1000

Sysmex XN-1000

Високопродуктивний гематологічний автоматичний 6-діфф аналізатор з можливістю дослідження ретикулоцитів та цитологічного аналізу рідин тіла

Sysmex SP-50

Sysmex SP-50

Станція автоматичного виготовлення та фарбування гематологічних мазків