Sysmex DI-60

Sysmex DI-60

Автоматизована система цифрової візуалізації та морфологічного аналізу клітин крові і рідин тіла

Продуктивність

Мазок периферичної крові:

  • 30 слайдів на годину (аналіз морфології еритроцитів, підрахунок і морфологія тромбоцитів і аналіз лейкоцитарної формули на 100 лейкоцитів).

Рідини для тіла:

  • До 15 слайдів на годину (аналіз лейкоцитарної формули на 100 лейкоцитів при збільшенні 10x)
  • До 3 слайдів на годину (аналіз лейкоцитарної формули на 100 лейкоцитів при збільшенні 10x і 50x)

Методи і технології

Метод цифрової мікроскопії з аналізом зображення методом штучних нейронних мереж.

Пам'ять

Основне сховище: на локальному жорсткому диску до 4000 слайдів (20 ГБ).

Вторинне сховище: необмежене за умов перенесення на зовнішній носій.

Розмір одного зображення мазка периферичної крові приблизно 6 МБ (100 WBC + RBC + PLT).

Розмір одного зображення мазка рідин тіла: 5MB (100 WBC), 10MB (100 WBC @ 10x), 150MB (100WBC @ 10x + 50x).

Досліджувані параметри

Класифікація лейкоцитів: паличкоядерні і сегментоядерні нейтрофіли, лімфоцити, моноцити, еозинофіли, базофіли, метамієлоцити, мієлоцити, промієлоціти, бластні клітини, атипові лімфоцити, плазмоцити.

Нелейкоцитарні елементи: тільця Боткіна-Гумпрехта, артефакти, гігантські тромбоцити, агрегати тромбоцитів, еритробласти.

Характеристики еритроцитів: анізоцитоз, мікроцитоз, макроцитоз, поліхромазія, гіпохромазія, пойкілоцитоз.

Рідини організму: сегментоядерні нейтрофіли, еозинофіли, лімфоцити, макрофаги (включно з моноцитами), базофіли, інші клітини.

Кількість зразків

Мазки периферичної крові або рідин тіла пофарбовані по Романовському-Гімзе, Райту, Райту-Гімзе. Можуть бути проаналізовані й мазки кісткового мозку.

Система ідентифікації зразка: вбудований бар-код рідер.

Режими аналізу

Пряме підключення до гематологічних станцій XN-3000/3100 і XN-9000/9100 з автоматичною передачею препаратів з модуля приготування та забарвлення мазків SP-10/SP-50.

Автономне використання з мануальною подачею мазків.

DI-60 — автоматизована система цифрової візуалізації та морфологічного аналізу клітин, яку включено до лінійки гематологічних станцій XN-3000/3100 і XN-9000/9100, проте вона може використовуватися й автономно.

Увесь процес транспортування мазків з модуля підготовки і фарбування мазків SP-10/SP-50 до модулю DI-60 повністю автоматизований і не вимагає участі персоналу.

Система DI-60 складається з автоматизованого мікроскопа, високоточної цифрової камери і комп'ютера, програма якого фіксує і розпізнає клітини пофарбованого гематологічного мазка крові.

DI-60 автоматично фіксує зображення кожної знайденої клітини, виконує її морфологічний аналіз, і класифікує з використанням передової системи обробки зображень.

DI-60 забезпечує стнадартизацию процедури морфологічного аналізу гематологічного мазка. Система DI використовує однакову процедуру аналізу для кожного препарату і застосовує однакові принципи класифікації клітин. Такий підхід виключає помилковий результат, обумовлений суб'єктивними факторами.

При аналізі кожна клітина зразка порівнюється з наявною у приладі простою й стандартизованною базою даних, заснованою на принципах нейронної мережі, що значно збільшує точність результату.

Система DI-60 забезпечує значну економію сил і засобів персоналу, здійснюючи автоматичний підрахунок і класифікацію клітин. При цьому дозволяє висококваліфікованому лікареві-морфологу зосередитися на патологічних клітинах.

DI-60 представляє знайдені клітини на екрані таким чином, що оператор може бачити всю картину у цілому. Електронні зображення зберігаються у базі даних, що робить їх доступними для порівняльного аналізу.

Система може аналізувати не тільки мазки крові, але й мазки рідин організму (серозні рідини, ліквор і тп).

DI-60 забезпечує морфологічний аналіз усіх категорій клітин крові:

Лейкоцити: DI-60 забезпечує класифікацію лейкоцити по 12 морфологічними групами: паличкоядерні і сегментоядерні нейтрофіли, еозинофіли, базофіли, моноцити, лімфоцити, атипові лімфоцити, плазмоцити, проміелоціти, міелоцити, метаміелоцити і бластові клітини.

Еритроцити: система дозволяє детально оцінити морфологію еритроцитів за такими характеристиками, як то поліхромазія, гіпохромазія, анізоцитоз, макроцитоз, мікроцитоз і пойкілоцитоз. Ідентифікує і здійснює підрахунок ядровмісних еритроцитів (у перерахунку на 100 лейкоцитів).

Тромбоцити: система надає інструменти, що дозволяють користувачеві підвищити ефективність і послідовність підрахунку тромбоцитів, а також оцінити кількість гігантських тромбоцитів і агрегатів тромбоцитів.

Система також дозволяє оцінити клітинні включення, характер зернистості, виявити тільця Боткіна-Гумпрехта, артефакти. Клітини, які класифікуються за низьким рівнем достовірності, відносять до групи «неідентифіковані».