Реагенти для аналізаторів Sysmex

Реагенти для аналізаторів Sysmex

Реагенти Siemens Healthineers (Німеччина) та HYPHEN BioMed (Франція) для аналізаторів Sysmex

Скринінгова коагулограма

 1. Протромбіновий час: Innovin, Thromborel® S (адаптації на прилад: CA-104, CA-620/660, CS-1600/2000/2400, CN-3000/6000).
 2. Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТВ): Actin, Actin FS, Actin FSL (CA-104, CA-620/660, CS-1600/2000/2400, CN-3000/6000), Pathromtin SL (CS-1600/200 2400, CN-3000/6000).
 3. Тромбіновий час: Test Thrombin Reagent (CA-104, CA-620/660, CS-1600/2000/2400, CN-3000/6000).
 4. Фібриноген: Multifibren® U (CA-104, CA-620/660), Dade® Thrombin (CA-620/660, CS-1600/2000/2400, CN-3000/6000).

Д-димери

 • Д-димер: INNOVANCE® D-Dimer (CA-660, CS-1600/2000/2400, CN-3000/6000).

Діагностика тромбофілії

 1. Вовчаковий антикоагулянт: LA 1 Screening Reagent, LA 2 Confirmation Reagent (CA-104, CA-620/660, CS-1600/2000/2400, CN-3000/6000).
 2. Активність антитромбіну: Berichrom Antithrombin III (CA-660, CS-1600/2000/2400, CN-3000/6000).
 3. Активність білка С: Berichrom Protein C (CA-660, CS-1600/2000/2400, CN-3000/6000).
 4. Стійкість до активного білка: ProC Ac R (CS-1600/2000/2400, CN-3000/6000).
 5. Активність білка S: Protein S Ac Reagent (CS-1600/2000/2400, CN-3000/6000).
 6. Д-димер: INNOVANCE® D-Dimer (CA-660, CS-1600/2000/2400, CN-3000/6000).

Оцінка фібринолізу

 1. Активність плазміногену: Berichrom Plasminogen.
 2. Активність альфа-2-Антиплазмін: Berichrom a2-Antiplasmin.
 3. Активність інгібітору С1: Berichrom C1-Inhibitor.
 4. Д-димер: INNOVANCE® D-Dimer.
  Адаптації на пристрій: CA-660, CS-1600/2000/2400, CN-3000/6000.


Контроль гепаринотерапії

 • Нефракціонованого гепарину: Biophen Heparin LRT.
 • Низькомолекулярний гепарин: Biophen Heparin LRT.
  Адаптації на прилад: CA- 620/660, CS-1600/2000/2400, CN-3000/6000

Контроль терапії прямими пероральними антикоагулянтами

 1. Рівароксабан (Ксарелто): Biophen Heparin LRT.
 2. Апіксабан (Еліквіс): Biophen Heparin LRT.
 3. Едоксабан (Ліксіана): Biophen Heparin LRT.
 4. Дабігатран (Продакс): Biophen Heparin LRT.
  Адаптації на пристрій: CS-1600/2000/2400, CN-3000/6000.

Активність факторів згортання крові

 1. Активність ІІ фактора: Clotting Factor II-Deficient Plasma.
 2. Активність фактора V: Clotting Factor V-Deficient Plasma.
 3. Активність фактора VII: Clotting Factor VII-Deficient Plasma.
 4. Активність фактора VIII: Clotting Factor VIII-Deficient Plasma.
 5. Активність ІХ фактора: Clotting Factor IX-Deficient Plasma.
 6. Активність фактора X: Clotting Factor X -Deficient Plasma.
 7. Активність фактора XI: Clotting Factor XI-Deficient Plasma.
 8. Активність XII фактора: Clotting Factor XII-Deficient Plasma.
  Адаптації на пристрій: CA-104, CA-620/660, CS-1600/2000/2400, CN-3000/6000.
 9. Активність фактора XIII: Berichrom Factor XIII (CS-1600/2000/2400, CN-3000/6000).

Хвороба фон Віллебранда

 1. Активність фактора фон Віллебранда: INNOVANCE VWF Ac (CA-660, CS-1600/2000/2400, CN-3000/6000).
 2. Ристоцетин-кофакторна активність: Реагент Ристоцетин (CS-2000/2400, CN-3000/6000).

Функціональна активність тромбоцитів

 • Індуктори агрегації: Реагент АДФ (Аденозин-5'-дифосфат), Реагент Колаген, Реагент Епінефрін, Реагент Арахідонова кислота, Реагент АДФ (Аденозин-5'-дифосфат), Реагент Ристоцетин. Адаптація на прилад: CS-2000/2400, CN-3000/6000.
 • Оцінка ефективності антиагрегантної терапії: аспірин, клопідогрель. Адаптація на прилад: CS-2000/2400, CN-3000/6000.