Можливості технології XN - акцент на «дослідні» лейкоцитарні показники.

Наша чергова цікава лекція з сучасного гематологічного аналізу на аналізаторах Sysmex серії XN.

Лектор: Е. Л. Семикина, д. м. н., ФГАУ НМИЦ здоров'я дітей, Перший МГМУ ім. І. М. Сеченова.