Нові гематологічні параметри для оперативного моніторингу реакції імунної системи

Запальні захворювання є поширеною причиною госпіталізації. При підозрі на запалення важливо оперативно диференціювати різні можливі стани. Необхідно встановити інфекційну природу запалення.

Крім того, слід чимшвидше виявити патоген і оцінити імунний статус пацієнта у разі підтвердження інфекційного процесу. Лікарі повинні визначити відповідну терапію для пацієнтів і не допустити надмірного використання антибіотиків.

Правильне діагностування передбачуваного запалення та інфекцій за результатами клінічного огляду, біохімічними маркерами та мікробіологічними дослідженнями крові — трудомісткий і витратний процес. Швидке отримання первинних даних може мати позитивний ефект, оскільки дозволяє призначити відповідні діагностичні тести, уникнути непотрібних повторних аналізів й оперативніше почати або змінити лікування. Гематологічні параметри запалення, отримані у стандартному аналізі крові, виконаному на аналізаторах Sysmex серії XN, можуть надати кількісні дані про запальні реакції імунної системи пацієнта.

Клінічне значення гематологічних параметрів запалення у лікуванні запальних захворювань

На аналізаторах Sysmex серії XN може бути отриманий ряд гематологічних параметрів запалення, що дозволяє провести кількісну оцінку статусу активації нейтрофілів (NEUT-RI, NEUT-GI), незрілих гранулоцитів (IG) та активованих лімфоцитів (RE-LYMP, AS-LYMP).

Вроджена імунна система являє собою початкову, неспецифічну лінію захисту від патогенів. Її головною функцією є виявлення і усунення сторонніх речовин спеціальними лейкоцитами і подальша активація адаптивної імунної системи у процесі презентації чужорідного антигену. Як правило, на даному етапі інфекційного процесу виявляються активовані нейтрофіли (підвищений NEUT-RI, підвищений NEUT-GI), незрілі гранулоцити (IG), реактивні лімфоцити (RE-LYMP) і Т-клітинно незалежні плазматичні клітини (AS-LYMP). В цілому, зміна значень даних параметрів залежить від природи запального стимулу, тяжкості та стадії інфекційного процесу.

Вроджена імунна реакція запускає адаптивну імунну реакцію, яку можна поділити на ранню клітинно-опосередковану імунну реакцію і більш пізню гуморальну імунну реакцію. Клітинно-опосередкована реакція характеризується збільшенням числа активованих T-лімфоцитів і NK-клітин. Гуморальна реакція, як правило, характеризується активованими B-лімфоцитами (плазматичними клітинами). Активовані B-лімфоцити можуть бути виражені у кількісній формі за допомогою параметра AS-LYMP (лімфоцити, які синтезують антитіла). Всі активовані лімфоцити (включаючи плазматичні клітини) мають кількісне вираження за допомогою параметра RE-LYMP (загальна кількість реактивних лімфоцитів).

Поєднання параметрів RE-LYMP і AS-LYMP дозволяє отримати додаткову інформацію про клітинну активацію вродженої і адаптивної імунної реакції. Отримані під час аналізу високі значення флуоресценції даних клітинних популяцій свідчать про підвищення клітинної активності та про зміни складу мембран, тобто служать ознакою клітинно-опосередкованої або гуморальної імунної реакції на патогени. Це дозволяє диференціювати вірусні та бактеріальні інфекції, гострі та пригнічені інфекції або визначити, чи має місце запальний процес неінфекційного характеру.

Sysmex XN-9000/9100

Sysmex XN-9000/9100

Автоматизована лінія гематологічного аналізу з функцією сортування зразка і модулем приготування та фарбування мазка