MagaBio plus Virus DNA/RNA Extraction Kit

MagaBio plus Virus DNA/RNA Extraction Kit

Набір для автоматичної екстракції вірусної ДНК / РНК

Набір реагентів SARS-CoV-2 Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence RT-PCR) призначений для виявлення нуклеїнової кислоти SARS CoV2-2 (Fluorescence RT PCR) використовується для якісного виявлення нового коронавірусу SARS CoV -2 в зразках назофарінгіальних мазків, секрету або бронхоальвеолярної рідини.

Цей продукт визначає області генів ORF1ab та N нового коронавірусу SARS CoV 2 і має два набори специфічних праймерів та флуоресцентних зондів, які охоплюють одночасно дві ділянки гена. Два набори праймерів і зондів можуть специфічно зв'язуватися з мішенню.

З метою контролю преаналітичного (долабораторного) етапу, етапу виділення та ампліфікації до набору входить неконкурентний внутрішній контроль - ген β глобіну людини.

  • Негативний/позитивний референтний рівень відповідності: 100%;
  • Точність: Коефіцієнт варіації продукту внутрішньої партії (або лоту)/між партіями (лотами) (CV) становить менше 5%;
  • Чутливість: 500 копій/мл;
  • Специфічність: немає перехресної реакції в клінічних позитивних зразках, з такими агентами, як вірус грипу A1H1N1, вірус грипу A3, вірус грипу B, коронавірус OC43, коронавірус HKU1, коронавірус 229E, коронавірус NL63, британським зразком QCMD коронавірусу Близького Сходу.
Придатний для використання на QuantGene 9600.