Вебінари - Контроль якості, референтні значення

Основи контролю якості лабораторних досліджень

В рамках програми ви дізнаєтеся:
• Основні поняття, що використовуються в нормативної документації
• Етапи проведення внутрішнього контролю якості
• Алгоритм виявлення та усунення випадкових і систематичних похибок
• Оцінку контрольних карт за допомогою правил Вестгарда
• Концепцію «6 сигм»
Додатковий вид контролю якості X-barM

В рамках даного заходу Ви дізнаєтеся:
• про додатковий контроль якості Х-Bar M • про інтерпретацію результатів
• як налаштовувати межі і цільові значення контролю за середнім значенням пацієнтів.

Установка і валідація референсних інтервалів в клініко-діагностичної лабораторії В рамках даного заходу ви зможете дізнатися про теорію референсних значень, що містить в собі визначення, принципи, опис процедур їх постановки і застосування, розробленої експертами з Міжнародної федерації клінічної хімії (IFCC) і Комітетом по референсним значенням з Міжнародного консульства по стандартизації в гематології (ICSH).
Крім того, ми розповімо про процедуру установки діагностичних порогових значень для окремих груп населення в вашому регіоні на прикладі застосування однієї з вузькоспеціалізованих програм для статистичної обробки біомедичних даних та багато іншого.