Sysmex XN-9000/9100

Sysmex XN-9000/9100

Автоматизована лінія гематологічного аналізу з функцією сортування зразка і модулем приготування та фарбування мазка

Продуктивність

Продуктивність системи залежить від кількості модулів гематологічного аналізу, включених до складу лінії. Для отримання відомостей повної продуктивності необхідно продуктивність одного модуля помножити на кількість модулів, включених до системи:

Модуль автоматичного гематологічного аналізу XN-10/XN-20: 100 зразків за годину в режимі CBC+DIFF (при включенні в лінію 5 модулів загальна продуктивність буде становити 500 зразків на годину).

Модуль автоматичного приготування та забарвлення мазків SP-10 (XN-9000): 120 пофарбованих мазків на годину.

Модуль автоматичного приготування та забарвлення мазків SP-50 (XN-9100):

 • стандартний режим — 35 пофарбованих мазків на годину
 • високопродуктивний режим (high-throughput licence) — 75 пофарбованих мазків на годину

Методи і технології

 1. WBC DIFF/RET/PLT-F/WPC: Проточна цитофлуориметрія.
 2. RBC/PLT: Гідродинамічне фокусування з імпедансним методом.
 3. HGB(гемоглобін): Безціанидовий SLS-метод.
 4. Приготування мазків: клиноподібний метод.
 5. Протоколи забарвлення мазків: метод Романовського-Гемза, Райт-Гемза, Райт.
 6. Система аналізу зображень (опційно): метод цифрової мікроскопії з аналізом зображення методом штучних нейронних мереж.

Реагенти

RFID (Radio Frequency ID) мітки для управління інформацією щодо картриджів за допомогою гучного зв'язку.

Концентрований варіант реагенту дозволяє мінімізувати зміни властивостей і обробку реагенту і поліпшити управління запасами реагентів.

Варіант зберігання реагентів на платформі під інструментом.

Розмір / вага

3 378 х 1 543 х 1 150 мм / 879 кг

(для системи, що складається з 3 модулів XN-10/XN-20, 1 модуля CV-50, 1 блоку WG-50, 1 модуля CV-55, 1 блоку WG-55, 1 модуля SP-50, 1 модуля CV-65, 1 блоку WG-65, 2 модулів ST-40, 1 модуля BT-40 і 3 блоків WG-40).

Контроль якості

XN Check — трирівневий контрольний матеріал, що включає в себе всі вимірювані аналізатором показники гематологічного аналізу

XN Check BF — дворівневий контрольний матеріал для виконання контролю якості цитологічного аналізу рідин організму

SNCS — система зовнішнього міжнародного контролю якості, яка надається для всіх користувачів аналізаторами виробництва Sysmex.


Досліджувані параметри

CBC+DIFF режим (базовий для XN-10/20):

 • WBC, NRBC%, NRBC#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, MicroR%, MacroR%, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT%, NEUT#, LYMPH%, LYMPH#, MONO%, MONO#, EO%, EO#, BASO%, BASO#, IG%, IG#
 • Опціонально: розширені параметри запалення (Extended Inflammation Parameters licence): NEUT-GI, NEUT-RI, RE-LYMP%, RE-LYMP#, AS-LYMP%, AS-LYMP#
 • Додаткові: TNC, TNC-C, TNC-D, WBCC, WBC-D, NE-SSC, NE-SFL, NEFSC, HFLC#, HFLC%

RET-канал (опціональний для XN-10 і базовий для XN-20):

 • RET%, RET#, IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He, RBC-He, Delta-He, HYPO-He%, HYPER-He%, PLT-O
 • Додаткові: FRC#, FRC%, RPI, RBC-O, HGB-O, MCHC-O

PLT-F-канал (опціональний для XN-10 і XN-20):

 • PLT-F, IPF, IPF#

WPC-канал (базовий для XN-20):

 • Високоспецифічний показник для неопластичних процесів
 • Опціонально: підрахунок стовбурових клітин (XN Stem Cells licence): HPC%, HPC#

BF-канал (опціональний для XN-10 і XN-20):

 • Основні: WBC-BF, RBC-BF, MN%, MN#, PMN%, PMN#, TC-BF#
 • Додаткові: HF-BF#, HF-BF%, NE-BF#, NE-BF%, LY-BF#, LY-BF%, MOBF#, MO-BF%, EO-BF#, EO-BF%, RBC-BF-2
   
Пам'ять
 • Обсяг збереженої інформації: повні результати досліджень від 100000 зразків
 • Інформація про пацієнтів: 100000 записів
 • Інформація про контроль якості (QC-файли): 99 файлів (300 графіків в кожному файлі), Х-бар контролі (карти L-J) — 94 файлу (300 графіків у кожному файлі), X-барМ контролі — 5 файлів (300 графіків у кожному файлі)
 • Інформація щодо історії замінених реагентів: 5000 записів
Об'єм зразка

Модуль гематологічного аналізу (XN-10/20):

 • 88 мкл венозної або капілярна кров з ЕДТА для режимів CBC+DIFF, CBC+DIFF+RET і CBC+DIFF+RET+PLT-F
 • 88 мкл зразка біологічної рідини для режиму BF-аналіз.

Модуль приготування та фарбування мазка SP-10:

 • 200 мкл цільної крові з ЕДТА для автоматичної подачі
 • 60 мкл крові з ЕДТА для мануального режиму подачі зразка

Модуль приготування та фарбування мазка SP-50:

 • 70 мкл цільної крові з ЕДТА для автоматичної подачі
 • 35 мкл крові з ЕДТА для мануального режиму подачі зразка
   
Діагностичні модулі

Модуль автоматичного гематологічного аналізу XN-10:

 • базовий режим CBC+DIFF
 • опціонні діагностичні канали:
  • RET-канал (дослідження ретикулоцитів і ретикулоцитарних показників),
  • PLT-F-канал (флуоресцентний аналіз тромбоцитів з оцінкою фракції незрілих тромбоцитів)
  • BF-канал (цитологічний аналіз рідин організму)

Модуль автоматичного гематологічного аналізу XN-20:

 • базовий режим: CBC+DIFF, RET-канал (дослідження ретикулоцитів і ретикулоцитарных показників), WPC-канал (канал діагностики неопластичних процесів і підрахунку клітин попередників гемопоезу)
 • опціонні діагностичні канали:
  • PLT-F-канал (флуоресцентний аналіз тромбоцитів з оцінкою фракції незрілих тромбоцитів)
  • BF-канал (цитологічний аналіз рідин організму)

Модуль автоматичного приготування та забарвлення мазків SP-10/SP-50.

Модуль цифрової візуалізації та морфологічного аналізу клітин крові і рідин організму DI-60 (опційно).

Модуль автоматичного сортування зразків TS-10 і TS-10Up.

XN-9000/9100 є найбільшою базовою моделлю в серії XN і пропонує найвищу ступінь автоматизації і безперервну масштабованість. Вона призначена для лабораторій, в яких потрібна висока продуктивність.

Система XN-9000/9100 містить як мінімум три модуля гематологічного аналізу, модуль підготовки і фарбування мазків, об'єднаних в одну автоматизовану лінію.

В залежності від потреб користувача в систему можуть бути включені додаткові модулі гематологічного аналізу, додатковий модуль підготовки і фарбування мазків, модуль цифрової візуалізації, а також модулі сортування пробірок.

Повний спектр технологій і діагностичних можливостей серії XN може бути реалізований на кожному з модулів гематологічного аналізу, включеного в систему.

Всі інтегровані компоненти системи об'єднані спільною керуючою станцією Extended IPU, що забезпечує функціонування лінії як єдиного цілісного апарату.

Інтегрована система правил забезпечує технічну і біомедичну валідацію результату аналізу, що збільшує ефективність аналізу, знижує потік досліджень мазків, а також і зменшує час доступності результату для лікаря.

Додаток опціонального модуля цифрової візуалізації і автоматичної ідентифікації клітин дозволить максимально ефективно використовувати час кваліфікованого медичного персоналу.

XN-9000/9100 в залежності від потреб конкретної лабораторії може мати різноманітні варіанти конфігурацій:

XN-9000/XN-9100 Compact Integration: ця конфігурація може містити до 9 модулів, включно з модулями для гематологічного аналізу, модуля для приготування та забарвлення мазків SP-10 (SP-50 для XN-9100), модуля цифрової візуалізації DI-60 (опціонально). XN-9000/XN-9100 Compact Integration містить поворотну лінію на робочій стороні для переміщення пробірок у місце виходу. Конфігурація ідеально підходить для організації гематологічного аналізу при середньому і висоому навантаженні в умовах однаковості зразків, наприклад, в поліклініках або приватних лабораторіях.

XN-9000/9100 Sorting & Archiving: у цій конфігурації, крім модулів гематологічного аналізу XN і SP, в систему включено модуль сортування пробірок. Залежно від необхідної швидкості сортування та обсягу відсортовані пробірки можуть бути використані як два типи сортувальника – TS-10 (500 проб/год) або TS-10 Up (1000 проб/год). Ця конфігурація підходить для лабораторій, що працюють з єдиними зразками і потребують сортування перед архівацією або проведення інших аналізів з пробірок EDTA (наприклад, ШОЕ або НвА1с).

XN-9000 Workload Balance: конфігурація оптимально підходить для лабораторій, що працюють з пробами різних типів і потребують початкового сортування зразків ще перед завантаженням дослідження. Модуль сортування (TS-10 або TS-10 Up) встановлюється на початку технологічного ланцюжка. Проби сортуються перед аналізом. Тим самим оптимізується навантаження на кожен з модулів системи, що забезпечує повне використання потужності кожного модуля. Для переміщення пробірок до місця виходу у конфігурацію у прилад включено зворотню лінію на задній стороні.

XN-9000 Maximum Workload: конфігурація призначена для найбільших навантажень, при джерелах, що перевищують 2000 зразків на день. У даній конфігурації організовано два джерела досліджень: один основний, скринінговий, а інше джерело для патологічних зразків і зразків, що потребують спеціальних тестів (наприклад, ретикулоцити, WPC тощо). Ця конфігурація є комбінацією двох XN-9000/9100, з'єднаних за допомогою високопродуктивного сортера (TS-10 Up).