Sysmex XN-3000/3100

Sysmex XN-3000/3100

Гематологічна станція модульного типу збільшеної продуктивності з функцією приготування та фарбування мазка

Продуктивність

Модуль гематологічного аналізу XN-10/20:

 • CBC+DIFF – режим повного гематологічного аналізу крові з диференціюванням лейкоцитарної формули на 6 субпопуляцій лейкоцитів: 200 зразків/год.
 • CBC+DIFF+RET – режим повного гематологічного аналізу крові з диференціюванням лейкоцитарної формули на 6 субпопуляцій лейкоцитів і аналіз ретикулоцитів (активовані 2 RET-каналу): 163 зразка/год.
 • BF-аналіз – цитологічне дослідження рідин тіла (активовані 2 BF-каналу): 80 зразків/год.

Модуль автоматичного приготування та забарвлення мазків SP-10 (XN-3000):

 • 120 пофарбованих мазків на годину.

Модуль автоматичного приготування та забарвлення мазків SP-50 (XN-3100):

 • стандартний режим — 35 пофарбованих мазків на годину.
 • високопродуктивний режим (high-throughput licence) — 75 пофарбованих мазків на годину]

Методи і технології

 • WBC DIFF/RET/PLT-F/WPC: Проточна цитофлуориметрія
 • RBC/PLT: Гідродинамічне фокусування з імпедансним методом.
 • HGB (гемоглобін): Безціанидовий SLS-метод
 • Приготування мазків: клиноподібний метод
 • Протоколи забарвлення мазків: метод Романовського-Гемза, Райт-Гемза, Райт
 • Система аналізу зображень (опційно): Метод цифрової мікроскопії з аналізом зображення методом штучних нейронових мереж

Об'єм зразка

Модуль гематологічного аналізу (XN-10/20):

 • 88 мкл венозної або капілярна кров з ЕДТА для режимів CBC+DIFF, CBC+DIFF+RET і CBC+DIFF+RET+PLT-F
 • 88 мкл зразка біологічної рідини для режиму BF-аналіз.

Модуль приготування та фарбування мазка SP-10 (для XN-3000):

 • 200 мкл цільної крові з ЕДТА для автоматичної подачі
 • 60 мкл крові з ЕДТА для мануального режиму подачі зразка

Модуль приготування та фарбування мазка SP-50 (для XN-3100):

 • 70 мкл цільної крові з ЕДТА для автоматичної подачі
 • 35 мкл крові з ЕДТА для мануального режиму подачі зразка

Пам'ять

 • Обсяг збереженої інформації: повні результати досліджень від 100000 зразків
 • Інформація про пацієнтів: 100000 записів
 • Інформація про контроль якості (QC-файли): 99 файлів (300 графіків в кожному файлі), Х-бар контролі (карти L-J) — 94 файлу (300 графіків в кожному файлі), X-барМ контролі — 5 файлів (300 графіків в кожному файлі)
 • Інформація щодо історії замінених реагентів: 5000 записів

Реагенти

Режим СВС+DIFF, Режим BF

 • CELLPACK DCL 10/20 л
 • SULFOLYSER 3 x 500 мл / 5 л
 • LYSERCELL WDF 2 л
 • FLUOROCELL WDF 2 x 22 мл
 • LYSERCELL WNR 5L
 • FLUOROCELL WNR 2X82ML
 • CELLCLEAN 50 мл

Режим RET

 • CELLPACK DFL 2 x 1,5 л
 • FLUOROCELL RET 2 х 12 мл

Режим PLT-F

 • CELLPACK DFL 2 x 1,5 л
 • Fluorocell PLT 2 х 12 мл

Режим WPC

 • Lysercell WPC 2 x 1,5 л
 • Fluorocell WPC 2 х 12 мл

Розмір / вага

XN-3000: 2 000 х 1 074 х 902 мм / 279 кг

XN-3100: 2 000 х 921 х 1 083 мм / 320 кг

включно з 3 модулями: `(2 х XN-10/20 і SP-10/50) і загальним автоматичним пробоподавальником


Контроль якості

XN Check — трирівневий контрольний матеріал, що включає в себе всі вимірювані аналізатором показники гематологічного аналізу.

XN Check BF — дворівневий контрольний матеріал для виконання контролю якості цитологічного аналізу рідин організму.

SNCS — система зовнішнього міжнародного контролю якості, яка надається для всіх користувачів аналізаторами виробництва Sysmex.

Діагностичні модулі

Модуль автоматичного гематологічного аналізу XN-10:

 • базовий режим CBC+DIFF
 • опціонні діагностичні канали:
  • RET-канал (дослідження ретикулоцитів і ретикулоцитарних показників),
  • PLT-F-канал (флуоресцентний аналіз тромбоцитів з оцінкою фракції незрілих тромбоцитів)
  • BF-канал (цитологічний аналіз рідин організму)

Модуль автоматичного гематологічного аналізу XN-20:

 • базовий режим: CBC+DIFF, RET-канал (дослідження ретикулоцитів і ретикулоцитарних показників), WPC-канал (канал діагностики неопластичних процесів і підрахунку клітин попередників гемопоезу)
 • опціонні діагностичні канали:
  • PLT-F-канал (флуоресцентний аналіз тромбоцитів з оцінкою фракції незрілих тромбоцитів)
  • BF-канал (цитологічний аналіз рідин організму)

Модуль автоматичного приготування та забарвлення мазків SP-10/SP-50.

Модуль цифрової візуалізації та морфологічного аналізу клітин крові і рідин організму DI-60 (опційно).

Досліджувані параметри

CBC+DIFF режим (базовий для XN-10/20) :

 • WBC, NRBC%, NRBC#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, MicroR%, MacroR%, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT%, NEUT#, LYMPH%, LYMPH#, MONO%, MONO#, EO%, EO#, BASO%, BASO#, IG%, IG#
 • Опціонально: Розширені параметри запалення (Extended Inflammation Parameters licence): NEUT-GI, NEUT-RI, RE-LYMP%, RE-LYMP#, AS-LYMP%, AS-LYMP#
 • Додаткові: TNC, TNC-C, TNC-D, WBCC, WBC-D, NE-SSC, NE-SFL, NEFSC, HFLC#, HFLC%

RET-канал (опціональний для XN-10 і базовий для XN-20):

 • RET%, RET#, IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He, RBC-He, Delta-He, HYPO-He%, HYPER-He%, PLT-O
 • Додаткові: FRC#, FRC%, RPI, RBC-O, HGB-O, MCHC-O

PLT-F-канал (опціональний для XN-10 і XN-20):

 • PLT-F, IPF, IPF#

WPC-канал (базовий для XN-20):

 • Високоспецифічний прапор для неопластичних процесів
 • Опціонально: підрахунок стовбурових клітин (XN Stem Cells licence): HPC%, HPC#

BF-канал (опціональний для XN-10 і XN-20):

 • Основні: WBC-BF, RBC-BF, MN%, MN#, PMN%, PMN#, TC-BF#
 • Додаткові: HF-BF#, HF-BF%, NE-BF#, NE-BF%, LY-BF#, LY-BF%, MOBF#, MO-BF%, EO-BF#, EO-BF%, RBC-BF-2
 • Повний спектр технологій і діагностичних можливостей серії XN доповнюється інтегрованим модулем приготування та забарвлення мазків.
 • Продуктивність станції збільшена шляхом введення додаткового модуля гематологічного аналізу – система складається з двох гематологічних модулів і станції підготовки і фарбування мазка.
 • Двомодульна конструкція станції реалізує концепцію інтегрованого back-up.
 • Повна автоматизація процесу гематологічного аналізу включаючи приготування та забарвлення мазків з реалізацією принципу рефлекс-тестування.
 • Продуктивність модуля приготування та забарвлення мазків може бути адаптована під потреби лабораторії.

Інтегрована система правил забезпечує технічну і біомедичну валідацію результату аналізу, що збільшує ефективність аналізу, знижує потік досліджень мазків, а також і зменшує час доступності результату для лікаря.

Додаток опціонального модуля цифрової візуалізації і автоматичної ідентифікації клітин дозволить максимально ефективно використовувати час кваліфікованого медичного персоналу.

Модульність XN-3000/3100 забезпечує клінічну ефективність та аналітичну надійність результату.

Гематологічна станція XN-3000/3100 забезпечує стандартизацію всього процесу виконання загального аналізу крові, включаючи етап приготування та забарвлення мазків.

До складу станції входять два модуля автоматичного гематологічного аналізу, кожен з яких може бути оснащений усіма діагностичними можливостями серії XN і модуль приготування та забарвлення мазків SP-10 для станції XN-3000 або SP-50 для станції XN-3100.

Наявність у складі станції двох модулів гематологічного аналізу дозволяє функціонально розділити завдання кожного модуля: модуль скринінгового дослідження і модуль поглибленого гематологічного аналізу.

Міжмодульний поділ функцій, а також ефективне застосування рефлекс-тестування дозволяє адаптувати алгоритм дослідження індивідуально під кожен зразок.

Використовуючи систему правил станція дозволяє функціонально раціоналізувати і як наслідок значно зменшити обсяг виконуваних мікроскопій.

Модуль забарвлення мазків SP-10/SP-50 може використовуватися автономно для приготування мазків периферичної крові, а також фарбування мазків кісткового мозку.

Загальне управління станцією за допомогою комп'ютерної станції (extended IPU) забезпечує управління всіма процесами, що стосуються виконання аналізу, включно з аналітичною процедурою, а також біологічною валідацією результату та його інтерпретацією.

Інтегрована система контролю якості забезпечує виконання всіх вимог до внутрішнього лабораторного менеджменту якості, а також за допомогою спеціальної системи SCNS дозволяє брати участь у міжнародному контролі якості без додаткових фінансових витрат.