Sysmex OSNA

Sysmex OSNA

Система інтраопераційного виявлення метастазів у сторожових лімфотичних вузлах

Продуктивність

Автоматичний ампліфікатор у режимі реального часу RD-210: результат аналізу для 14 зразків за 30 хв.

Система автоматичної пробопідготовки RP-10: одночасна підготовка 4 зразків за 90 секунд.

Реагенти

RP-10: LYNORHAG (екстрагуючий і лізуючий розчини).

RD-210: набір LYNOAMP CК19Е містить все необхідне для виконання процедури аналізу, включно з контролем якості та калібратори.

Кількість зразків

одночасно можуть аналізуватися до 14 зразків

Об'єм зразка

2 мкл на 1 тест

Методи і технології

RD-210: Модифікований метод ізотермічної петльової ампліфікації (LAMP), спрямований на виявлення пухлинних клітин у сторожовому лімфовузлі шляхом виявлення матричної РНК-цитокератину 19 (ЦК19).

Технічні характеристики

Ліміт детекції: 250 копій мРНК цитокератину-19
 

Оцінка метастатичного навантаження:

  • < 250 копій — немає метастазування у дослідженому лімфовузлі
  • 250-5000 — мікрометастазування у дослідженому лімфовузлі
  • > 5000 копій — макрометастазування у дослідженому лімфовузлі.
     

OSNA (One-Step Nucleic acid Amplification) є модифікованим методом ізотермічної петльової ампліфікації (LAMP), покликання якої — виявлення пухлинних клітин у сторожовому лімфовузлі шляхом віднайдення матричної РНК цитокератину 19 (ЦК19).

Понад 100 публікацій результатів досліджень демонструють, що виявлення ЦК19 методом OSNA ефективно і швидко дозволяє виявити метастази у сторожовому лімфовузлі, що в свою чергу допомагає клініцисту персоналізувати тактику ведення пацієнта.

Пошук генетичного пухлинного маркера проводиться у всьому об'ємі тканини лімфовузла, що значно знижує ймовірність раптом упустити пухлинні клітини.

Ефективність застосування методу OSNA продемонстрована за умов виникнення онкологічних процесів різної локалізації: рак молочної залози, колоректальний рак, рак шлунка.

RD-210 — повністю автоматизована система для практичної реалізації методу OSNA, навіть в умовах операційної кімнати дозволяє отримати надійний результат протягом 30 хвилин.

Ефективність системи OSNA в інструментальній реалізації RD-210 доведена численними дослідженнями.

OSNA дозволяє швидко і ефективно обстежити велику кількість лімфатичних вузлів. Система допомагає швидко прийняти рішення щодо оптимального терапевтичного ведення завдяки достовірній діагностичній інформації.

Рак молочної залози:

  • клінічні бенефіти застосування системи OSNA у пацієнтів з раком молочної залози були продемонстровані у великій кількості клінічних дослідженнях по всьому світу. У мультицентрових контрольованих дослідженнях було продемонстровано, що OSNA має рівень чутливості і специфічності для виявлення метастазів у лімфатичних вузлах перевищує 95%.
  • Дослідження показують прогностичну цінність результатів OSNA з точки зору категоризації пацієнтів з високим і низьким ризиком безрецидивного 5-річного відновлення.
  • Комбінація системи Sentimag з методом OSNA дозволяє досягати максимального клінічного ефекту при реалізації методики біопсії сторожового лімфовузла.

Рак шлунка: на ранніх стадіях раку шлунка метастази виникають в лімфатичних вузлах лише 10-16% випадків; в переважній більшості випадків хірургічне видалення лімфатичних вузлів робити не варто. Інтраопераційний результат OSNA допомагає хірургу негайно вирішити, у якому обсязі потрібне операційне втручання.

Колоректальний рак: дослідження показали, що аналіз лімфатичних вузлів у пацієнтів з клінічною стадією pN0 із застосуванням системи OSNA призводить до збільшення частоти виявлення метастазів на 25% у порівнянні зі стандартним класичним гістологічним методом.
Впровадження методу OSNA допомагає розширити і об'єктивізувати використання малоінвазивних процедур в онкохірургії, ефективно персоналізувати лікування та покращити якість життя пацієнтів.

Аналізатор RD-210 разом з ситемою для підготовки зразка RP-10 забезпечують повну автоматизацію і стандартизацію процедури аналізу і результату.

Стандартизація пробопідготовки: лімфатичний вузол поміщають до системи гомогенезації зразка RP-10 — за 90 секунд обробляється до 4 лімфовузлів. Подальша фільтрація РНК не потрібна.

Стандартизація аналізу: підготовлений зразок завантажується на борт повністю автоматичного реалтайм-аналізатора RD-210, який провадить одночасний аналіз на присутність пухлинних клітин паралельно в 14-х лімфовузлах.

Система не вимагає для своєї роботи спеціальних приміщень або спеціальних умов, дозволяючи вже через 30 хвилин отримати кількісний результат (кількість копій в мкл) для 14 зразків (20 хвилин для 1 зразка) і видати інформацію щодо метастатичного навантаження:
(++) — присутнє макрометастатичне ураження лімфовузлів.
(+) — присутнє мікрометастатичне ураження лімфовузлів.
(-) — метастатичного ураження не виявлено.