Sysmex CyFlow Space

Sysmex CyFlow Space

Проточний цитофлуориметр CyFlow Space

Методи і технології

Флюоресцентна проточна цитометрія


Довжина хвилі
 • До 5/3 джерельного випромінювання
 • Синій (488 нм, 20/50/200 мВт) твердотільний лазер
 • Зелений (532 нм, 30/100 мВт) твердотільний лазер з діодним накачуванням
 • Червоний (638 нм, 25/40 мВт) діодний лазер
 • Жовтий (561 нм, 100 мВт) твердотільний лазер
 • Помаранчевий (594 нм)
 • УФ-діод (365 нм, 100мВт) або УФ-діодний лазер (375 нм, 16 мВт)
 • Фіолетовий діодний лазер (407 нм, 100 мВт)
 • Лазерні джерела з іншими довжинами хвиль (опція)
Технічні характеристики

Оптика —
Модульна оптична система, до 16/9 оптичних параметрів з вибраними ФЕУ і вбудованими електронними підсилювачами —
CyFlow ML: FSC1/2 (мало- і ширококутове розсіювання), SSC, FL1-FL13
CyFlow Space^: FSC, SSC, FL1-FL7

 • Стандартні налаштування та фільтри
 • Кольорова ПЗС-камера для спостереження струму
 • Стандартні крруплення об"єктиву з високою чисельною апертурою
 • Оптичний імерсійний гель, наприклад для детекції мінорних цитокінів (опція)
 • Поділ проміжних площин зображення
Технічні характеристики

Проточна система

 • Проточна кювета з синтетичного кварцу (350 х 200 мкм) для гідрофокусування зразка у ламінарному потоці оточуючої рідини
 • Пробозабиральник, оснащений Системою Біобезпеки з комп'ютерним управлінням, зводить до мінімуму ймовірність перехресного забруднення
 • Система абсолютного волюметричного підрахунку клітин на основі механічного вимірювання об'єму — без необхідності використання контрольних частинок
 • Стерильний прецизіонний шприцевий насос з комп'ютерним управлінням для забору зразка і абсолютного волюметричного підрахунку клітин;
 • Швидкість забору проби насосом плавно регулюється від 0 до 50 мкл/с; тиск оточуючої рідини регулюється у межах 0-800 мБар
 • Легкодоступні резервуари для оточуючої рідини і відходів з показниками рівня
   
Технічні характеристики

 
Модуль сортування клітин
Тип сортування — регульоване п'езокристалом механічне відхилення потоку з клітинами, що сортуються. Система закрита, без виходу проточного струменя до повітряного середовища.

 • Алмазний п'єзокристал
 • Регульований час затримки між процесами аналізу клітин і їх відхиленням до потоку сортування
 • Підтримка модуля сортування у стерильному стані
 • Точність сортування — 99%

*Максимальна кількість детекторів і джерел випромінювання аналізатора з модулем сортування становить: 2 лазера, 8 детекторів, з яких 6 детекторів — флуоресцентні

Універсальний прилад з широким спектром застосування. Використовується і в рутинній практиці клініко-діагностичних лабораторій, і в науково-дослідних лабораторіях за умов проведення найвимогливіших і складних експериментів. Прилад може бути укомплектований 5 джерелами випромінювання і здатний до детекції до 16 оптичних параметрів (13 детекторів флуоресценції FL1-FL13, 2 різних детектора прямого розсіювання і один детектор бічного розсіювання).

Область застосування:

Застосовується у

 • імунології для оцінки імунного статусу та діагностики імунодефіцитних та імунопатологічних станів;
 • для характеристики імунної відповіді щодо виявлення імунокомпетентних клітин різних типів, для оцінки їх функціонального стану та ступеня активації, для детекції та визначення вмісту цитокінів;
 • в онкогематології — для діагностики лейкозів і лімфопроліферативних захворювань різного генезу;
 • у мікробіології — для виявлення та ідентифікації видового складу бактерій;
 • Дозволяє проводити аналіз клітинного циклу і змісту ДНК, оцінювати швидкість проліферації клітин, а також проводити аналіз клітинної загибелі та оцінювати апоптоз.

 

Документація