SARS-CoV-2 Nucleic Acid Detection Kit

SARS-CoV-2 Nucleic Acid Detection Kit

Реагенти виявлення вірусу методом ПЛР в режимі реального часу

Набір реагентів SARS-CoV-2 Nucleic Acid Detection Kit (Fluorescence RT-PCR) призначений для виявлення нуклеїнової кислоти SARS CoV2-2 (Fluorescence RT PCR) використовується для якісного виявлення нового коронавірусу SARS CoV -2 в зразках назофарінгіальних мазків, секрету або бронхоальвеолярної рідини.

Цей продукт визначає області генів ORF1ab та N нового коронавірусу SARS CoV 2 і має два набори специфічних праймерів та флуоресцентних зондів, які охоплюють одночасно дві ділянки гена. Два набори праймерів і зондів можуть специфічно зв'язуватися з мішенню.

З метою контролю преаналітичного (долабораторного) етапу, етапу виділення та ампліфікації до набору входить неконкурентний внутрішній контроль - ген β глобіну людини.

  • Негативний/позитивний референтний рівень відповідності: 100%;
  • Точність: Коефіцієнт варіації продукту внутрішньої партії (або лоту)/між партіями (лотами) (CV) становить менше 5%;
  • Чутливість: 500 копій/мл;
  • Специфічність: немає перехресної реакції в клінічних позитивних зразках, з такими агентами, як вірус грипу A1H1N1, вірус грипу A3, вірус грипу B, коронавірус OC43, коронавірус HKU1, коронавірус 229E, коронавірус NL63, британським зразком QCMD коронавірусу Близького Сходу.